Sistemes de Recollida d’aigües Pluvials i de Piscines

Instal·lar un sistema de recollida d’aigües pluvials és una de les inversions o mig termini més rentables i sostenibles que es puguin fer en un jardí.

A Ignasi Conillas - espais exteriors ens preocupem de realitzar el disseny i construcció del sistema de captació d’aigües de pluja i conducció de les mateixes a depòsits d’acumulació. També ens ocupem de recuperar l’aigua sobrant de piscines.

Estudiem el millor disseny dels sistemes de captació d’aigua com cobertes, canals i sistemes de drenatge i dimensionem la capacitat necessària dels depòsits d’acumulació, valorem la necessitat d’incorporar prefiltres, arquetes de decantació i sistema de filtració pròpiament, així com també el sistema de bombeig del mateix per aprofitar l’aigua al nostre jardí.

Novetats