Sistemes de Reg Automatitzats


 
Dissenyem i instal•lem sistemes de reg totalment automatitzats per fer més fàcil el manteniment del seu jardí.

Podem oferir-li un servei integral que inclou:
–Disseny i càlcul de la instal·lació adaptat a les necessitats de rec de les plantes que hi ha al seu jardí.
–Perforació de pous, instal•lació de dipòsits d’obra o fibra per l’acumulació d’aigües de reg i instal·lació d’equips de bombeig.
–Instal·lació de sistemes de reg mitjançant aspersió, difusió i reg gota a gota.
–Programadors i temporitzadors per l’automatització del reg.
–Manteniments programats o puntuals de les seves instal•lacions.
A Ignasi Conillas - espais exteriors oferim solucions globals perquè el seu espai exterior sempre es trobi en excel•lents condicions.

Novetats