21 febrer, 2014 Ignasi Conillas

Gelosies

Una gelosia és un element arquitectònic decoratiu fabricat en diferents materials que s’utilitza com una peça per dividir espais. L’avantatge d’una gelosia és que en ser una peça lleugera, permet el pas de la llum i el so per crear ambients diferents sense aïllar completament. Les gelosies es poden utilitzar com acabat o recobriment en interior i exterior, com a element divisori dins d’un espai per crear diferents ambients o bé com una peça decorativa dins d’un espai.

Dins d’un jardí o una terrassa, les gelosies es poden utilitzar a més com a peces de suport per al creixement de plantes enfiladisses.

Gelosies Duralmond

En Ignasi Conillas – espais exteriors comercialitzem i instal·lem gelosies fabricades en diferents materials com: fusta, ferro, acer i com a novetat presentem les gelosies Duralmond, que són gelosies arquitectòniques fabricades amb un material composite que s’obté en barrejar resines sintètiques i naturals, pela de ametlla triturada i altres additius. Duralmond, amb aquest innovador material, fan col·leccions capaços d’oferir un plantejament decoratiu nou i original que permet utilitzar volums, formes i textures en parets i sostres, zones fins ara gairebé sempre limitades a superfícies planes i fredes.

Es tracta d’un material únic amb unes característiques especials que el fan ideal per a la seva aplicació en locals comercials o espais públics, tant en interior com exterior, les seves principals característiques són:

 • Hidròfug: ideal per a zones humides.
 • Efecte anti reverberació i aïllament acústic.
 • Adequar comportament davant del foc: Certificat europeu CS2, d0.
 • Material lleuger: no només no afecta l’estructura d’un edifici sinó que la seva lleugeresa afavoreix la instal·lació.
 • Fàcil instal·lació: no requereix no coneixements especials l’instal·lador i es pot usar la mateixa maquinària amb la qual es treballa la fusta. No requereix cap manteniment posterior a la seva instal·lació.
 • Material mimètic: Adopta la forma del motlle així com la textura amb una gran precisió.
 • Densitat variable: Amb la mateixa pasta, podem obtenir objectes de densitat molt variable, en un rang que va des de 175 gr / LTRO fins a 700 gr / LTRO.
 • Resistència mecànica: El material presenta una resistència mecànica variable en funció de la densitat que tingui. Amb gran densitat el material és molt dur i resistent al cop ia l’abrasió, i amb densitat molt baixa és menys resistent però més elàstic i menys pesat. Amb el material densitat aconseguim uns paràmetres molt adequats per poder treballar amb el mateix amb resultats òptims pel que fa a tall, polit, foradat, cargolat o clavat.
 • Solidesa a la intempèrie: És pràcticament inalterable a l’acció del sol i totalment impermeable a l’aigua.
 • Aïllament: La resina en la seva polimerització crea uns microporus a l’interior, que fan que el “duralmond” sigui un perfecte aïllant tant tèrmica com acústicament. A causa de les seves formes, normalment corbes, els revestiments tenen un efecte dissipador del so i anti reverberació.
 • Resistència contra l’atac de xilòfags i altres agents biòtics: No atreu l’acció de tèrmits, corcs, fongs de podridura, insectes de cicle larvari, ni afavoreix el anidament de rosegadors o altres insectes.
 • Neteja: Resisteix l’acció de gairebé tots els productes de neteja que s’utilitzen a la llar, i per descomptat l’aigua.

Contacta amb el nostre equip per a més informació sobre les nostres solucions per a espais exteriors.

Celosia-Duralmond-exteriors
 • Compartir: