21 febrer, 2014 Ignasi Conillas

Jardineria

La jardineria és l’origen de la nostra empresa. Més de 100 anys d’experiència familiar ens permeten dir amb orgull que som jardiners.

A més de l’experiència a Ignasi Conillas disposem d’uns equips de professionals altament qualificats i potents mitjans mecànics per poder oferir els següents serveis:

  • Preparació de terres
  • Plantació d’espècies vegetals i elements exemplars
  • Neteges de finques
  • Tales i podes
  • Sembres i hidrosembres
  • Contenció i estabilització de teulades
  • Construcció d’escales i jardineres
  • Tractaments fitosanitaris
  • Manteniment de jardineria programades o puntuals segons la necessitat del client
  • Compartir: