21 febrer, 2014 Ignasi Conillas

Moviment de Terres i excavacions

Les excavacions i moviments de terra és un treball fonamental per fer una bona base per al nostre jardí.
Des de Ignasi Conillas ens ocuparem del moviment de terres necessàries per donar forma al seu projecte: explanacions, excavacions, extraccions de terra i buidats, aportació de terres aptes per la jardineria (terres abonades, àrids de silici, material per drenatges…), obertures de rases pel pas d’instal·lacions i cobriment de les mateixes.
Disposem de maquinaria pròpia i empreses associades que col·laboren amb nosaltres de manera permanent i amb els millors resultats. Escriu-nos.
  • Compartir: