21 febrer, 2014 Ignasi Conillas

Obra Civil d’Exterior

Per construir un jardí no sols s’utilitzen plantes. Actualment els jardins es construeixen per tal que durin i tinguin el mínim manteniment. Per tant, és necessari utilitzar elements d’obra civil i obra de paleta en tot tipus de jardí o terrassa, que a la llarga seran més resistents i tindran menys manteniment.

A Ignasi Conillas sabem l’important que és l’obra civil per construir un jardí. Podem projectar i construir lloses de formigó, cimentacions, murs divisoris, escales, col·locació de paviments de pedra natural, formigó imprès, porcelànics o amb adoquins prefabricats naturals, construïm habitacions de màquines…

També ens ocupem de preparar les xarxes de sanejament i drenatge del seu jardí.

  • Compartir: