Servei de Jardineria

La jardineria és l’origen de la nostra empresa. Més de 100 anys d’experiència familiar ens permeten dir amb orgull que som jardiners.

A més de l’experiència a Ignasi Conillas disposem d’uns equips de professionals altament qualificats i potents mitjans mecànics per poder oferir els següents serveis:
–Preparació de terres
–Plantació d’espècies vegetals i elements exemplars
–Neteges de finques
–Tales i podes
–Sembres i hidrosembres
–Contenció i estabilització de teulades
–Construcció d’escales i jardineres
- Tratamientos fitosanitarios
–Manteniment de jardineria programades o puntuals segons la necessitat del client

Novetats