Es fa constar que les presents condicions s’han definit per part de Dodecatheon SL amb ubicació a l’Avinguda Rius i Taulet 29-31, Local 3, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, i CIF B – 61475703, d’ara endavant IGNASI CONILLAS – ESPAIS EXTERIORS per a la seva web www.ignasiconillas.com.

La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que determina la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les finalitats per a les quals seran recollides les dades s’especificaran en el propi formulari de contacte i / o registre, incloent la gestió de l’alta com a usuari , enviament d’informació comercial de futures campanyes, productes i / o serveis per correu postal o per mitjans electrònics, incloent la realització d’enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades en un fitxer de què és responsable IGNASI CONILLAS – ESPAIS EXTERIORS, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos.

IGNASI CONILLAS – ESPAIS EXTERIORS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’oposició , accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, d’acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats escrivint-nos a l’adreça de correu electrònic de info@ignasiconillas.com. En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida.

Per a la realització i seguiment de les compres o altres serveis al client que puguin implantar en un futur, ha de registrar les seves dades personals i se li proporcionarà una contrasenya per a l’accés a les zones restringides que requereixin identificació prèvia. En el moment en què l’usuari es registra al nostre servidor o realitza una comanda, les seves dades personals i domiciliàries, així com les transaccions realitzades i en curs són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda, així com per realitzar seu seguiment. Si ha donat el seu consentiment exprés, i mentre no el revoqui, també la seva s’utilitzaran per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar del seu interès. En qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de client (canvi de domicili , telèfon , correu electrònic) o sol·licitar el recordatori de la seva contrasenya si l’ha oblidat. Així mateix informem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades, les dades personals contingudes en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de IGNASI CONILLAS – ESPAIS EXTERIORS amb la finalitat de canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions de clients per la seva gestió i resolució. El client pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a IGNASI CONILLAS – ESPAIS EXTERIORS Avinguda Rius i Taulet 29-31 , local 3, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona o mitjançant la nostra adreça de correu electrònic: info@ignasiconillas.com, en els termes legalment previstos.