El nostre mètode de treball, desenvolupat pel nostre equip, amb èxit, al llarg de diverses dècades en el sector, està pensat per a donar resposta a les necessitats d’aquells clients que vulguin abordar un projecte complex de nova construcció o de reforma del seu espai exterior. Parlem de jardins d’ús privat, terrasses d’hotel o de restaurants, centres esportius; i per descomptat, de parcs i altres espais comunitaris, fets a la mesura del client.

La principal comoditat que ofereix aquesta metodologia, i que ens fa diferenciar-nos dels altres, és que abordem cada projecte de manera íntegra si així es requereix, centralitzant tot el procés de gestió en un únic i experimentat interlocutor i encarregant-nos de tot, des del principi i fins al final.

Està especialment recomanat per a aquells clients que sol·liciten un alt nivell de personalització, complexitat executiva, atenció als detalls i qualitat en els acabats; un mètode idealment pensat per a aquells casos en els quals es requereix un estudi ampli i detallat.

Els nostres principals clients són particulars, promotors i empreses del sector HORECA.

FASES I CARACTERÍSTIQUES DEL MÈTODE

Tots els projectes són únics, exclusivament pensat per a un client en concret. Es gestionen i dirigeixen pel mateix equip professional que dissenya, redacta el projecte i construeix l’obra en funció també de les capacitats econòmiques de cada client.

La manera d’afrontar un projecte acostuma a seguir un mateix patró, en el qual podem diferenciar tres fases, desenvolupades al seu torn amb la màxima qualitat, professionalitat i eficiència. Cada client pot abordar, de manera independent, cadascuna de les fases, sense compromisos ni penalitzacions.

Fase 1 · Diseny

Disseny i valoració d’idees i necessitats

Desplaçament fins a la zona d’actuació per a analitzar el lloc i les possibilitats que ofereix, prenent els mesuraments i fotografies que es requereixin.

  • Reunions amb el client per a definir les necessitats d’aquest i del seu projecte.
  • Presentació d’idees pensades exclusivament per al projecte en concret.
  • Disseny d’avantprojecte en 2d i, si ho requereix el client, en 3d.
  • Lliurament de l’avantprojecte, documentació i pressupost orientatiu.

Fase 2 · Projecte

Redacció i definició del projecte

Elaboració de la documentació tècnica necessària per a la definició del projecte detalladament, abastant totes les solucions triades.

  • Projecte bàsic i projecte executiu.
  • Confecció del pressupost contractual.

Fase 3 · Construcció

És la fase en la qual s’executa l’obra i inclou direcció d’obra, construcció integral i certificat de final d’obra i garanties.